شیرخودکار یکطرفه (فنری-دریچه ای)

شیرخودکار یکطرفه

فشار، جریان در یک جهت شیرخودکار یکطرفه را باز کرده و در جهت دیگر آن را می بندد. ازاین شیر به منظور محافظت از تجهیزات مکانیکی در برابر برگشت جریان استفاده می شود که این موضوع بیشتر در تجهیزاتی مثل پمپ و کمپرسور اهمیت می یابد.

در واقع شیریکطرفه که به همراه کمپرسور و پمپ نصب می شود باعث می شود فشار افزایش یافته در بالادست پمپ و کمپرسور به قسمت پایین دست منتقل نشود.

 

انواع شیرخودکار یکطرفه

شیر یکطرفه بر اساس مکانیزم عملکرد به انواع مختلفی تقسیم می شود که نوع لولایی و پیستونی از متداولترین شیرهای یکطرفه است.

 

لولایی:

نوع لولایی شیریکطرفه از یک دیسک که بر روی پینی سوار شده است ساخته می شود و با حرکت سیال در جهت مورد مورد نظر دیسک حول پین خود چرخیده و جریان سیال عبور می کند و با کاهش و قطع جریان دیسک به تدریج به موقعیت قبلی خود بازمی گردد و از برگشت جریان جلوگیری می کند.

پیستونی:

در شیر یکطرفه پیستونی ،فشار ناشی از جریان به زیر پیستون وارد شده و با غلبه بر نیروی فنری که در پشت پیستون قرار دارد، پیستون را به سمت بالا جابجا می کند و جریان سیال عبور می کند.

شما میتوانید پس از انتخاب محصول نهایی ،از طریق فرم های ثبت سفارش اقدام به خرید کنید .همچنین در راستای رضایت شما این امکان فراهم شده تابتوانید پیش از خرید ،از متخصصین ما به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

تماس با ما