شیر صافی

شیر صافی

شیر صافی به منظور جلوگیری از ورود اشیاء خارجی به جریان سیال استفاده می شود و کار جداسازی اشیاء را انجام میدهد.

جنس و اندازه سوراخ توری و نحوه ی مش بندی آن بسته به کاربرد متفاوت است.در صنایع مختلف از شکل های مختلف شیرهای  صافی استفاده می شود که نوع متداول آن معمولا به صورت y شکل می باشد و می تواند به صورت افقی یا عمودی نصب شود.

 

تفاوت فیلتر و شیر صافی

. تفاوت فیلتر و صافی در سایز ذراتی است که جدا می کنند، عموما  صافی ذراتی را که با چشم قابل رویت است را جدا می کند و فیلتر برای جداسازی ذرات کوچکتر استفاده می شود.می توان از شیر صافی قبل از پمپ استفاده و از ورود ذرات بزرگ به پمپ جلوگیری کرد.

در ساخت صافی از توری صافی استفاده می شود که باید به صورت دوره ای بازبینی و سرویس شود

شما میتوانید پس از انتخاب محصول نهایی ،از طریق فرم های ثبت سفارش اقدام به خرید کنید .همچنین در راستای رضایت شما این امکان فراهم شده تابتوانید پیش از خرید ،از متخصصین ما به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

تماس با ما