شیر فلکه سوزنی

شیرفلکه سوزنی

از شیر فلکه های سوزنی یا شیر سوپاپی به منظور کنترل و یا قطع و وصل جریان سیال استفاده می شود. از این محصول معمولا در مواردی که نیاز به کنترل جریان می باشد مانند سیستم های خنک کننده ی آبی، سیستم های سوخت رسانی و سیستم های تخلیه آب و هوا کمک میگیرند.

شیر سوپاپی قابلیت خوبی در قطع و وصل جریان دارد و نسبت به شیر کشویی لرزش کمتری دارد.

معایب شیر فلکه سوزنی 

از معایب شیر سوپاپی می توان به افت فشار زیاد آن در طول خط جریان اشاره کرد. عملگراین  شیر ها به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد.

شما میتوانید پس از انتخاب محصول نهایی ،از طریق فرم های ثبت سفارش اقدام به خرید کنید .همچنین در راستای رضایت شما این امکان فراهم شده تابتوانید پیش از خرید ،از متخصصین ما به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

تماس با ما